Jak dokładny jest PolterMAX ?

Moduł oceny dokładności obliczania metrów przestrzennych i objętości drewna

Zasadniczą kwestią jest dokładność systemu fotooptycznego PolterMAX. Stworzyliśmy moduł, z pomocą którego można prosto określić dokładność sytemu w przypadku każdego stosu drewna. W tym celu dokonuje się trzech pomiarów. Porównanie ustalonego metrologicznie obszaru trójkąta z trójkątami ustalonymi przez PolterMAX stanowi podstawę do oceny dokładności.

Fotooptyczny pomiar dokładność
Dokładność fotooptycznego pomiaru PolterMAX

Pomiar powierzchni trójkąta z obliczeniem powierzchni zgodnie z twierdzeniem Herona. Te formuły są przechowywane w module. Po wprowadzeniu danych pomiarowych, następują automatycznie obliczenia i porównanie z powierzchnią trójkąta wytyczoną przez PolterMAX.

Twierdzenie Harona

Moduł pomaga użytkownikowi ocenić dokładność obliczenia objętości drewna w stosie. W tym przypadku zachodzi porównanie z jednej strony matematycznie i metrologicznie, a z drugiej strony wytyczonej przez PolterMAX powierzchni trójkąta wytyczonego trzema punktami (metry przestrzennej a objętość drewna). Przy uwzględnieniu kształtu stosu drewna i długości pni można ocenić wynik analizy objętości.