Poltermax – Server

Rozwiązanie dla dużych ilości drewna i w przypadku specjalistycznego podziału pracy.Zdecentralizowany zapis danych dot. stosów drewna (obraz i pozostałe dane) za pomocą aplikacji/smartfona lub tradycyjnego aparatu cyfrowego.

Transfer danych do centralnego serwera za pośrednictwem GSM – bezpośrednio z lasu lub przez WLAN / USB w biurze. Centralne przetwarzanie.